Kvalitet, Miljöpolicy och Certifikat

GVK

Företaget är GVK anslutet vilket innebär att alla medarbetare utbildas fortlöpande för ”säkra våtrum”

Heta Arbeten

Alla medarbetare är utbildade för heta arbeten och utbildas vart 5:e år

Kollektivavtal

Företaget har kollektivavtal med Byggnads för sjysta villkor för medarbetarna

ID06

Alla våra medarbetare kan legitimera sig med ID06

Golvbranschen

Att vara ansluten till GBR är en kvalitetsstämpel som kommuner, landsting och hela byggsverige känner igen.

Kvalitets-policy:
• Att uppfylla beställare / kunders förväntningar genom hela produktionsledet från beställning / produkt till slutlig leverans.
• Att uteslutande jobba efter målet noll fel och brister
• Att med god marginal uppfylla lagar och förordningar

Miljö-policy:
• Att belasta vår miljö minimalt.
• Att aktivt söka och välja nya bättre alternativ som gagnar vår miljö
• Att ha ett aktivt kretsloppstänkande.

Arbetsmiljö-policy:
• Att värna om vår personal.
• Att förhindra och förekomma ev. olycksrisker som kan leda till tillbud.
• Noll tolerans mot rasism, sexism, kränkningar
• Att inneha eller införskaffa god maskinell och personlig utrustning.
• Att ha en regelbunden och öppen dialog med personalen.

Henrik Lundström
VD Hendrick´s golv Uppsala AB